0.00лв

МОНТАЖИ

0.00лв

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

0.00лв

КЪРТЕНЕ

0.00лв

Приблизителната стойност на заявените услуги.

Ще се свържем с Вас при първа възможност. БЛАГОДАРИМ ВИ !

Указание за работа на калкулатор електроуслуги

Калкулатора за електроуслуги има има за цел да ви ориентира каква ще бъде приблизителната стойност за труд за съответните услуги. Електроуслугите са разделени в три раздела за всеки раздел услугите се изчисляват . За крайната сума се начислява отстъпка и тя зависи от стойността на всички услуги. Изберете в какъв диапазон е крайната сума, за да получите  отстъпката.

Попълване на контактната форма

Изберете услугите от които имате нужда, след това попълнете формата и я изпратете.  Ние ще получим вашата заявка и при първа възможност ще се свържем с вас по телефона за да уточним детайлите. След което ще ви потвърдим или променим цената в зависимост от конкретния случай. При правилно въведени данни калкулатора изчислява цената приблизително точно.Заявки без име и телефон за обратна връзка не се приемат.

Такса за посещение

Такса за посещение се въвежда с цел да можем да предложим услуги на стойност по малка от 200лв.  Тази такса покрива нашите транспортни разходи и доставката на  нужните инструменти и уреди на вашия обект.  Тя е в размер до 30 лв.

Такса консултация и оферта

Може да ни потърсите за консултация и изготвяне на оферта за определена услуга . За да изготвим коректна оферта в повечето случаи се изисква посещение и оглед на място. След това ние провеждаме с Вас консултация и ви даваме варианти за възможни решения ,които определят и крайната цена. За да можем да Ви предложим тази услуга е нужно да въведем такса за консултация и оферта в размер на 30лв. Ние се задължаваме да спазваме  предварително обявените цени в нашия сайт. Ако Вие приемете нашата оферта таксата се приспада от крайната сума, която дължите за изготвените услуги. Такса за изготвяне на оферта не се дължи в случаите, когато изготвяме оферта на база количествена сметка на видовете дейности предоставена от вас в електронен вид или на място в офиса ни.

Какво включва цената.

Цената която изчислява калкулатора е за стандартни услуги при височина на помещенията до  3,5 метра.Над тази височина цената се променя и подлежи на договаряне.

лампен излаз.

Един брой лампен излаз включва:

 1. Полагане на кабел до разклонителна кутия.
 2. Полагане кабел до ел. ключ.
 3. Полагане кабел до осветителното тяло.
 4. Направа на връзки в разклонителна кутия.
 5. Монтаж на конзолна кутия

Лампените излази отговарят на броя на осветителните тела заложени в проекта за ел. инсталация. Дължината на кабелния излаз се определя като се сумират дължините на положените кабели за съответния излаз.

контактен излаз.

Един брой контактен  излаз включва:

 1. Полагане на кабел до разклонителна кутия.
 2. Полагане кабел до контакт по проект
 3. Направа на връзки в разклонителна кутия.
 4. Монтаж на конзолна кутия

Контактните излази отговарят на броя на контактите заложени в проекта за ел. инсталация.

силов излаз.

Един брой силов излаз включва:.

 • Полагане кабел от разпределително табло до силов излаз по проект.
 • Монтаж на конзолна кутия

Силовите излази  понякога се приравняват към контактните за по лесно офериране.

© Copyright 2015 elektrouslugi.com by Biser Lichev
Call Now Button